www.nerstadskole.no

På Framtidssenteret skjer det mye kreativt og spennende i skolehverdagen.

Skaperverksted er gøy!

I Fagfornyelsen står det at "skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling. Evnen til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere er viktig for dybdelæring. Eleven skal lære og utvikle seg gjennom sansing og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter. Samarbeid inspirerer til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling".

På Framtidssenteret, Nerstad skole, ønsker vi å tilby engasjerende læringsopplevelser med både tradisjonelle og nye læringsverktøy. Vi ønsker at elevene skal lære å forstå og styre digital teknologi, ikke bare være forbrukere.

IMG_2262.HEICKopi 2.pngkopi 3.pngKopi 4.pngkopi 5.pngkopi 6.png

2019-11-21 Nerstad skole