www.nerstadskole.no

Ny rektor ved Nerstad skole

IMG_6791

Jeg har jobbet som lærer på Nerstad skole siden 2013, i 2019 begynte jeg i tillegg som IKT-koordinator i skolene i Sigdal. 

Nå har jeg søkt og fått jobb som rektor på Nerstad skole! Jeg gleder meg til å være her sammen med små og store, og jobbe for at alle skal trives og ha det bra! 

Vi holder på å legge en plan for overgangen fra min nåværende stilling i kommunen. Fra 16.september vil jeg overta noen av arbeidsoppgavene som rektor. Jeg er på plass som 100% rektor når IKT-stillingen er besatt. 

2022-08-26 Nerstad skole