Viktig tema på foreldremøtene i høst - Nerstad skole - barneskole i Sigdal kommune

Inkluderende skolemiljø og vi voksne som rollemodeller er budskapet!

Viktig tema på foreldremøtene i høst

Ordsky SKOLE Nerstad.pngSkolen har hatt fokus på kommunikasjon og relasjon i sin inkluderende skolemiljøplan. Det ble etter evaluering i forrige skoleår synlig at det trengtes å få de foresatte mer på banen. Nerstad skole ønsker å være en autoritativ- vi-skole, hvor de alle de voksne både på skolen  og i hjemmet drar i samme retning. Berit Kauserud snakket om hvor viktig voksenrollen er, at vi bryr oss og viser det. Være tydelige og synlige voksne for alle barn, også andres barn vi har hjemme eller møter på andre arenaer. Nerstad skole har laget seg en rutine for bekymringsfullt skolefravær, som ble presentert og diskutert med foreldrene. De foresatte fikk to spørsmål de skulle ta stilling til: Hvordan skaper dere foresatte et inkluderende fellesskap? Hvordan skaper skolen et inkluderende fellesskap?

Hva er bekymringsfullt fravær.docx