Informasjon - Nerstad skole - barneskole i Sigdal kommune

Velkommen til Nerstad skole 2015/2016

Heftet inneholder mye nyttig informasjon for både elever og foreldre.
Les hele heftet her.

2010-09-10

SKOLEDAGEN PÅ NERSTAD

1. og 2.klasse går på skolen 4 dager i uka, mandag, tirsdag, torsdag og fredag.
3.-7.klasse har 5-dagers skoleuke.

Skoledagen starter kl. 8.20 for alle elever.
Skoledagen slutter kl. 13.55 mandag, onsdag, torsdag og fredag.
Tirsdag er kortdag for alle elever, da slutter de kl. 12.05.

Leksehjelp for 1.-4.kl. tirsdag kl. 12.05-13.05 og torsdag 14.00-15.00 (påmelding)
SFO er åpen alle dager utenom skoletiden frakl. 6.30 til 16.30 (søknadsfrist 1.4.14)

2014-03-24