Forsiden - Nerstad skole - barneskole i Sigdal kommune

Kjøregodtgjørelse til foresatte som velger å kjøre selv.

Grunnet den pågående smittesituasjonen godkjenner Brakar inntil videre egenkjøring for foresatte som har mulighet til å kjøre selv.

Ordningen gjelder for elever som har rett på ordinær skoleskyss, og godtgjørelse gis etter faste satser. Sprøsmål rundt ordningen kan rettes på mail til skolen, og så vil vi svare ut så fort vi kan,

2020-11-12

Nerstad skole og SFO holder stengt fredag 20.11

Vi minner om at skole og SFO er stengt fredag 20.11 grunnet planleggingsdag.

2020-11-12

God vilje er ikke nok!

Mobbeombudet i Viken, Bodil J Houg, med appell til elever, foresatte og ansatte.

IMG_0090.jpg

2020-09-23

Bussjåfører i streik, ingen skolebusser kjører.

Fra og med mandag morgen 21.september, vil det ikke komme noen skolebusser.

2020-09-20

Når skal barnehagebarn, skoleelever og voksne holde seg hjemme?

Dette spørsmålet er det kanskje mange foreldre som lurer på i disse dager

2020-08-25

1.skoledag 2020-21

forside

Nå er vi igang! Skolegården er igjen full av lyd, latter og flotte barn.

Ansatte har gledet seg til å ta imot alle elever til nytt skoleår! Det er godt å være igang igjen!

2020-08-20

God sommer

IMG_0701

Vi ønsker alle en riktig god sommer, takker for godt samvær og samarbeid! Vi gleder oss til å møte alle elevene mandag 17.8.

2.-7.kl møter til vanlig tid kl.08.20, mens 1.kl møter kl. 09.

2020-06-30

Til elever, foreldre og foresatte i Sigdal kommune

Fredag kom det ny smittveileder. Det lages nå 3 nivåer ( rød, gul og grønn) Vi jobber nå ut fra gult nivå.

2020-06-02

Informasjon om skoleåpning for grunnskolen i Sigdal

Fredag 29. mai kommer¨nye smitteveiledere som skal hjelpe skoler og barnehager å tilpasse tiltakene til smittesituasjonen i samfunnet.
I praksis betyr det at med dagens smittesituasjon kan en hel klasse være samlet i klasserommet uansett hvor stort klasserommet er.

2020-05-29