Skole - hjem - Nerstad skole - barneskole i Sigdal kommune

Rutine for fravær

Gjennomgang på foreldremøtet 16.9.19

2020-04-15

Søknad om skolefri

Hvis foresatte har behov for å be eleven sin fri fra undervisning mer enn en dag, skal det søkes på digitalt skjema som du finner under Sigdal kommune din hjemmeside og skjemabank. Rektor kan gi fra 2-10 dager fri. Skolen ber om at ferier så langt det er mulig, legges når det er skolefri/i tilknytning til skolefri.

2015-09-04

Skoleruta 2015/2016

Skoleruta finner dere her.

2015-09-04

Skoledagen på Nerstad skole

skoledag_150x149

08.20 - 09.45   1.økt
09.45 - 10.05   Friminutt
10.05 - 10.50   2.økt
10.50 - 11.05   Matpause (tidligere for de minste)
11.05 - 11.20   Friminutt
11.20 - 12.05   3.økt
12.05 - 12.25   Friminutt
12.25 - 13.50   4.økt
 

2015-09-04

Velkommen til Nerstad skole 2015/2016

Heftet inneholder mye nyttig informasjon for både elever og foreldre.
Les hele heftet her.

2010-09-10

BRUK HUE - Vet du hva dine barn gjør på nett eller på mobil?

Sigdal ungdomsskole er en av 50 skoler som har blitt valgt ut til å få besøk av Bruk Hue - kampanje mot digital mobbing høsten 2012 .

Mandag 10.september kl. 18.00 blir det møte for alle foreldre, lærere og assistenter i skolen på samfunnshuset i Prestfoss.

Tema: mobbing, sikkerhet og hva vi selv kan gjøre.

Elevene på ungdomsskolen får et eget opplegg de to siste timene denne dagen.

2012-08-23

Tur til Andersnatten torsdag 6.september

Uke 36 er den årlige kampanjeuka mot mobbing. Årets tema er "VOKSNE SKAPER VENNSKAP". Derfor drar hele skolen på fjelltur denne dagen og inviterer med alle foreldre og besteforeldre. FAU betaler for to busser.

Turen går til Andersnatten. Elevene får med seg nærmere info om turen. Vi håper at
mange voksne har anledning til å være med denne dagen.

2012-08-22