BRUK HUE - Vet du hva dine barn gjør på nett eller på mobil? - Nerstad skole - barneskole i Sigdal kommune

BRUK HUE - Vet du hva dine barn gjør på nett eller på mobil?

Sigdal ungdomsskole er en av 50 skoler som har blitt valgt ut til å få besøk av Bruk Hue - kampanje mot digital mobbing høsten 2012 .

Mandag 10.september kl. 18.00 blir det møte for alle foreldre, lærere og assistenter i skolen på samfunnshuset i Prestfoss.

Tema: mobbing, sikkerhet og hva vi selv kan gjøre.

Elevene på ungdomsskolen får et eget opplegg de to siste timene denne dagen.