Referat SU-møte 14.6.21 - Nerstad skole - barneskole i Sigdal kommune

Referat SU-møte 14.6.21

Elevrådsleder og nestleder bidrar med informasjon og innlegg på møtet om skoleåret som har gått. 

Vi hadde et tilbakeblikk i bilder på skoleåret 2020-21, hva elevene har laget, gjort og bidratt til. Elevrådslederene bidrar med korona-dikt og "takk for meg etter 7 år-tale". Vi snakker litt om ressurser og organisering neste skoleår, og FAU sier noe om prosjekter og dugnad.