Søknad om skolefri - Nerstad skole - barneskole i Sigdal kommune

Søknad om skolefri

Hvis foresatte har behov for å be eleven sin fri fra undervisning mer enn en dag, skal det søkes på digitalt skjema som du finner under Sigdal kommune din hjemmeside og skjemabank. Rektor kan gi fra 2-10 dager fri. Skolen ber om at ferier så langt det er mulig, legges når det er skolefri/i tilknytning til skolefri.