Til elever og foresatte i barneskolene i Sigdal - Nerstad skole - barneskole i Sigdal kommune

Til elever og foresatte i barneskolene i Sigdal

Hilsen fra Jorun helsesykepleier.


Håper dere har det så bra som mulig i denne rare tida.
Selv om jeg ikke møter barna på skolen så er jeg tilgjengelig på telefon mandag, torsdag og
fredag fra kl 08.30 til 15.00. Vær ikke redd for å ringe meg hvis det er noe dere lurer på,
enten det gjelder kropp og helse, tanker og følelser, psykisk helse, samhandling og relasjon
eller andre ting. Ta gjerne kontakt om smått og stort.
Det kan være krevende å være så mye i ro. Jeg skjønner at dere elever får oppgaver i gym, og
det er veldig bra. Heldigvis er det snart vår, og når man ikke kan klemme og være så nær
hverandre som man er vant til, er det fint å kjenne varmen fra sola. Media fokuserer på
psykisk helse ved å bruke begrepet «brakkesyke» ser jeg, og den beste medisin for det er å
bruke kroppen, gjerne bli litt sliten.
Hvis man er mange hjemme, kan det lett bli litt konflikter. Det er fint å ha mulighet til å ha
avstand og at ikke alle må holde på med det samme hele tiden, på samme måte som i
skolegården. Samtidig er det fint å kunne samles om noe, gjøre hyggelige «hjemmeting»
sammen. Trenger man å lufte seg alene, er det også en god ting å kunne gjøre. Kanskje kan
det også bli tid til å snakke sammen om ting man ikke tenker så mye på i de helt vanlige
«hverdagene».
Dere har tett kontakt med lærerne. Hvis det er ting dere ønsker å snakke med meg om som
kommer opp utenom disse treffetidene, så ta det opp med lærer. Vi holder kontakt på
telefon.
Siden det kan være krevende å være isolert, oppgir jeg også alarmtelefonen for barn og
unge, for sikkerhets skyld. Den har døgnåpent i disse tider, og kan brukes hvis det oppstår
kriser hjemme.
Alarmtelefon 116111. Min telefon 48147549
Gode ønsker til dere!


Mvh Jorun J Tandberg