Bussjåfører i streik, ingen skolebusser kjører. - Nerstad skole - barneskole i Sigdal kommune

Fra og med mandag morgen 21.september, vil det ikke komme noen skolebusser.

Bussjåfører i streik, ingen skolebusser kjører.

Skolebusskjøringen i Sigdal blir berørt av sjåførstreiken i Brakar.  Det vil ikke gå skolebusser i Sigdal inntil streiken blir avblåst. Vi er avhengig av at foresatte kjører og henter, så langt det lar seg gjøre. Flott om de som kan gå eller sykle, gjør det. Det vil nok bli litt mer trafikk rundt skolene i leveringstiden, derfor oppfordrer vi til stor aktsomhet ved levering og henting. Drosjene kjører som vanlig. Følg med på utviklingen av streiken på Brakar.no og Viken.no. Skolen ønsker at dere sender en melding med beskjed, om barnet ikke kommer på skolen. Barnet må jobbe hjemmefra etter ukeplan som blir lagt digitalt der den pleier. Vi oppfordrer til tett kontakt med kontaktlærer.  Nærmere informasjon vil fortsette å komme på SchoolLink, skolens hjemmeside og kommunens hjemmeside.