Informasjon fra FHI til foresatte om de nye tiltakene - Nerstad skole - barneskole i Sigdal kommune