Informasjon om vaksinering av barn og unge i Sigdal kommune - Nerstad skole - barneskole i Sigdal kommune

Informasjon om vaksinering av barn og unge i Sigdal kommune

FHI har åpnet for koronavaksinering av barn og unge ned til 5 år. Det er godkjent en egen Comirnaty vaksine fra PfizerBiontech for barn i alderen 5 – 11 år.

Barn født 2010 til 2016
Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det. Dette er ingen tydelig anbefaling og den enkelte familie må selv vurdere nytten av vaksinen. Det er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse, eller barn som har økt risiko fordi de skal flytte til, eller oppholde seg i land med høy smitterisiko.

 

Ungdom f. 2006, 2007 og 2008 og 2009

Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/barnet selv ønsker det. En dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp. Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8-12 uker etter dose 1 hvis foresatte/barnet selv ønsker det.

 

Ungdom f. 2003. 2004 og 2005
Alle som ikke har startet grunnvaksineringen bør ta 2 doser så snart som mulig. De som har fylt 18 år kan ta en oppfriskningsdose 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker.

 

Tilbudet om koronavaksine til barn og unge organiseres via vaksineteamet i kommunen og gjennomføres sammen med annen koronavaksinering og ikke på skolene via skolehelsetjenesten.


Barn og ungdom som ikke har fylt 16 år må ha samtykke fra begge foresatte der det er et felles foreldreansvar. https://www.fhi.no/.../samtykkeskjema---vaksinasjon-av.../


Ta kontakt med vaksineteamet i kommunen for bestilling av time: tlf. 476 88 007.

For spørsmål om vaksine til barn og unge, ta kontakt med vaksinekoordinator: tlf 913 44 552 eller konferer med fastlegen din dersom du er i tvil.


Hvis du vil vite mer om vaksinen og vaksinasjonsprogrammet finner du informasjon her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/