Kjøregodtgjørelse til foresatte som velger å kjøre selv. - Nerstad skole - barneskole i Sigdal kommune

Kjøregodtgjørelse til foresatte som velger å kjøre selv.

Grunnet den pågående smittesituasjonen godkjenner Brakar inntil videre egenkjøring for foresatte som har mulighet til å kjøre selv.

Ordningen gjelder for elever som har rett på ordinær skoleskyss, og godtgjørelse gis etter faste satser. Sprøsmål rundt ordningen kan rettes på mail til skolen, og så vil vi svare ut så fort vi kan,

 

Er det noen av dere foresatte som  ønsker å benytte ordningen, ber vi dere fylle ut søknadsskjema for godtgjørelse her  og sende det til oss på en mail
Godtgjørelse vi bli utbetalt etter faste satser.