Nye tider for kjøring i skolegården - Nerstad skole - barneskole i Sigdal kommune

Av hensyn til barnas sikkerhet, endres tider for kjøring i skolegården.

Nye tider for kjøring i skolegården

forbudt skilt

Foreldre og ansatte i Nerstad barnehage og Nerstad skole tar hensyn til sikkerhet framfor egen komfort. Innkjøring i skolegården (utenom varelevering ol) er ikke lov i tidsrommet 07.20-16.45. Det oppfordres til at alle følger de nye tidene, slik at vi gjør skolegården og skaukrullen til et sikkert sted for barna.