Rutine for fravær - Nerstad skole - barneskole i Sigdal kommune

Gjennomgang på foreldremøtet 16.9.19

Rutine for fravær