Ta kontakt med skolen! - Nerstad skole - barneskole i Sigdal kommune

Ta kontakt med skolen!

Til foresatte til barn i skolene i Sigdal.         

Det er som kjent et pågående utbrudd av smitte av Covid-19 i Sigdal kommune. Vi jobber hver dag med forebygging av smitte i skolene i Sigdal. Lærere, assistenter, rektorer, renholdere og andre gjør det som er mulig for at barn, ungdommer og dere foresatte skal oppleve hverdagen i skole så god som mulig. En måte å gjøre hverdagen trygg og forutsigbar på er å være oppdatert og forberedt på hva som er status på den enkelte skole. Av personvernhensyn er det ikke mulig for oss å få informasjon om smittede eller nærkontakter av smittede fra andre enn dere. Hvis det er barn eller ungdommer som er smittet eller nærkontakter av smittede trenger vi derfor god og rask kommunikasjon med dere foresatte.

 

Vi ber derfor om at dere kontakter kontaktlærer eller skolens rektor snarest mulig dersom dere har blitt kontaktet fra smitteoppsporingsteamet.

 

Med vennlig hilsen Hanne B. Vig, oppvekstsjefen