Totalforbud mot brenning av bål og bruk av grillinnretninger - Nerstad skole - barneskole i Sigdal kommune

Totalforbud mot brenning av bål og bruk av grillinnretninger

Drammensregionens brannvesen IKS ønsker å minne om at det nå er totalforbud mot brenning av bål og bruk av grillinnretninger som følge av den store skogbrannfaren. Dette innebærer at det ikke kan brennes bål, heller ikke i bålpanne, eller bruk av engangsgriller og kullgriller i skog og utmark. Dette gjelder også ved vann og badeplasser. Det frarådes også bruk av grillinnretninger andre steder, som i skolegårder i forbindelse med avslutninger ol. Det er viktig at vi er gode forbilder for barna når det gjelder brannsikkerhet!